ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია რეგენერაციული თერაპიით

ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაცია

დაგვიკავშირდით კონსულტაციისთვის (სიგნალი, ვატსაპი, ვაიბერი)

(+995) 555 154 450

ინსულტი - თერაპია ღეროვანი უჯრედებით

სიკვდილისა და ინვალიდობის წამყვანი მიზეზი მთელ მსოფლიოში

ინსულტი ვითარდება მაშინ, როდესაც თავის ტვინში სისხლის მიწოდება დარღვეულია ან სისხლძარღვის გაჭედვის (იშემიური ინსულტი) ან მისი გასკდომის (ჰემორაგიული ინსულტი) გამო. ეს გაბლოკვა აშიმშილებს ტვინის უჯრედებს ჟანგბადითა და საკვები ნივთიერებებით, რაც იწვევს მათ სიკვდილს. შედეგად, დაზარალებულმა ინდივიდმა შეიძლება განიცადოს სიმპტომების მთელი რიგი, რაც დამოკიდებულია ტვინის დაზიანებულ ფართობზე. ეს შეიძლება მოიცავდეს დამბლას, მეტყველების ან ენის გაგების სირთულეს, მეხსიერების დაკარგვას და ქცევის ცვლილებებს.

ბოლო დროს გაიზარდა ინტერესი რეგენერაციული მედიცინის მიმართ, როგორც ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციისა და აღდგენის პერსპექტიული მიდგომისადმი. ეს ინოვაციური სფერო ფოკუსირებულია სხეულის სამკურნალო მექანიზმების გამოყენებაზე დაზიანებული ქსოვილისა და დაკარგული ფუნქციის აღსადგენად.

რეაბილიტაციის არსებული მეთოდები

ინსულტის რეაბილიტაცია ტრადიციულად ფოკუსირებულია პაციენტების დახმარებაზე დაკარგული ფუნქციების აღდგენაში ფიზიკური, პროფესიული და მეტყველების თერაპიის საშუალებით. მიუხედავად ინტენსიური მკურნალობისა, ბევრმა ვერ აიცილა რომელიმე ფუნქციის გრძელვადიანი დეფიციტი და ინვალიდობა. ამან აიძულა კლინიკები შეესწავლათ ალტერნატიული სტრატეგიები, როგორიცაა რეგენერაციული თერაპია.

ანგიოგენეზის და ნეიროპლასტიურობის გამოწვევა

რეგენერაციულმა თერაპიამ შეიძლება გამოიწვიოს ანგიოგენეზი ანუ ტვინში ახალი სისხლძარღვების წარმოქმნა. ეს პროცესი ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევის გაუმჯობესებას დაზარალებულ არეში და ამით აწვდის აუცილებელ საკვებ ნივთიერებებსა და ჟანგბადს ქსოვილის აღდგენისთვის. გარდა ამისა, რეგენერაციული თერაპია ხელს უწყობს ნეიროპლასტიურობას, ტვინის რეორგანიზაციისა და ადაპტაციის უნარს, რაც საშუალებას აძლევს ახალი ნერვული გზების განვითარებასა და დაკარგული ფუნქციების აღდგენას.

ანთების საწინააღმდეგო რეაქციების ხელშეწყობა და ოქსიდაციური სტრესის შემცირება

ანთება და ოქსიდაციური სტრესი არიან გაავრცელებული პროცესები, რომლებიც წარმოიქმნება ინსულტის შემდეგ და შეიძლება კიდევ უფრო დააზიანოს ტვინის ქსოვილი. რეგენერაციული თერაპია მიზნად ისახავს ანთების საწინააღმდეგო რეაქციების ხელშეწყობას, ანთების შემცირებას და ტვინზე უარყოფითი ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას.

გარდა ამისა, ამ თერაპიას შეუძლია შეამციროს ოქსიდაციური სტრესი, რაც ხდება მაშინ, როდესაც არსებობს დისბალანსი თავისუფალი რადიკალების წარმოებასა და ორგანიზმის ანტიოქსიდანტურ დაცვას შორის. ამ ფაქტორების მოშორებით, რეგენერაციული თერაპია ხელს უწყობს უფრო ხელსაყრელ გარემოს ტვინის შეხორცებისა და აღდგენისთვის.

დასკვნა

ინსულტის რეგენერაციული თერაპია წარმოადგენს პარადიგმის შეცვლას ინსულტის რეაბილიტაციაში, რაც გვპირდება უკეთეს შედეგებს და გამოჯანმრთელებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ბევრია შესასწავლი, ეს არის საინტერესო სფერო ინსულტის მკურნალობაში. უწყვეტი ანალიზით, რეგენერაციულ თერაპიას აქვს პოტენციალი, მოახდინოს რევოლუცია ინსულტის რეაბილიტაციაში, აღადგინოს ფუნქცია და ცხოვრების ხარისხი მილიონობით ადამიანებში.

რეგენერაციული თერაპია კლინიკაში - RegMed Georgia

© 2024 RegMed Georgia. All rights reserved.